Bookingsystemet

Reservation af lokaler i Bookbasic.

Reservation af logesale, selskabslokaler og mødelokaler foretages af hver enkelt ordensinstitutions bookingansvarlige i bookbasic i systemet.

Se håndbog – det selskabelige samvær.

I tvivlstilfælde kontaktes Palækontoret.

kontor@ofp.nu