Odd Palæet ledes af et forretningsudvalg bestående af 5 personer, som vælges blandt Ordensmedlemmer i Palæet.

Jørgen Falkenberg
John Hansen
Mogens Jensen
Ernst A. Jønsson