Odd Fellow Palæets ledelse

Odd Palæet ledes af et forretningsudvalg bestående af 5 personer, som vælges blandt Ordensmedlemmer i Palæet.