Rundvisning i Odd Fellow Palæet.

Odd Fellow Palæet har en lang, spændende og begivenhedsrig historie. Hør historien, se de smukke sale, se en logesal og hør om de ”løjerlige” Odd Fellows Få den fulde historie fra palæets opførelse i 1751 til nutiden. Beboerne, Grev Berckentin, Grev Schimmelmann, Koncertpalæet, De Københavnske Odd Fellow Loger.   Rundvisning i Odd Fellow Palæet. Rundvisning …